!مادر سلاحی" چشمان زیبایش را برای همیشه فرو بست"

 

 

 

 

 

فعالین جنبش انقلابی ایران بویژه جریان چریکهای فدائی خلق

 

مادر سلاحی را میشناسند : قدیمی ترها یا به خانه اش رفته اند یا

 

در ملاقاتهای زندان او رادیده اند یا در اعتراضات در کنارشان بوده و جوانتر ها  اینجا و انجا  با انگشت این و آن چهره ی مصمم و  مهربان او رابخاطر میاورند  و یا در گوششان شنیده اند: اون

 

مادر,با موهای سپید و چشمان زیبا,  مادر سلاحی هاست

 

 مادر کاظم , جواد وحسین  سلاحی که از رفقای اولیه ی سازمان  چریکهای فدائی خلق بودند: کاظم در مراجعه به خانه ای سازمانی که لو رفته بود سال 49 دستگیر و سخت شکنجه شد اما اطلاعی به دشمن نداد و سال 50 با احمد خرم آبادی اعدام شد

 

جواد هم در یک درگیری خیابانی با آخرین گلوله هایش خودش را نشانه رفت تا مبادا  نشانی از کس به دشمن دهد

 

حسین  در سال 53 همراه باخسرو تره گل  دستگیر و سال 54 اعدام شد

 

اگر رفقا کاظم و جواد و حسین را هم نمیشناختی در چهره ی مادر

 

که غروری توام با فروتنی واعتماد به نفس موج میزد, سرچشمه ی

 

شخصیت آنها را در میافتی

 

مادر از مادران نادری بود که متانت بی همتا, نگاه دلنشین و غرورش اعتماد و احترام بر میانگیخت

 

مادرعلاوه بر فعالیتهای شجاعانه اش در ارتباط سیاسی در سالیان دراز, دو فرزند پسر از دخترش و محمود محمودی را  پس از دستگیری آنان که  خردسال بودند درتهران و کردستان به دندان کشید و تا مدارج عالی تحصیلات دانشگاهی وعلمی در اروپا در کنارو پشت و پناهشان بود

 

در گذشت این  مادر نازنین را که سمبلی از رزمندگی, متانت و غروری شایسته است, به بازماندگان خانواده و همه ی انقلابیون

 

جنبش کارگری و دموکراتیک ایران تسلیت میگوییم  

 

 

       ابراهیم آوخ ـ  نعمت آزرم ـ  فرج آلیاری ـ  باقر ابراهیم زاده ـ   مهدی استعدادی شاد ـ یوسف اردلان  ـ یاور اعتماد

ـ  مهرداد باباعلی  ـ امید پیوند ـ حمید پورقاسمی ـ  فریبا ثابت  ـ حمید جهان بخش ــ تراب  حق شناس ـ  حسن حسام ـ 

بهروز داودی ـ حسین دولت آبادی ـ علی دماوندی  ـ مجید دارابیگی ـ پیروز زورچنگ ـ بهمن سیاوشان  ـ  بیژن سعید پور ـ هدایت سلطان زاد ـ نبی صمیمی ـ  بهروز عارفی ـ  حسن عزیزی ـ  سرور علیمحمدی  ـ  فاطمه سعیدی ( مادر شایگان ) ـ  بهروز فراهانی  ـ  آرش کمانگر  ـ   شهاب لبیب ـ   اردشیر مهرداد ـ باقر مومنی ـ  باقر مرتضوی ـ  حشمت محسنی ـ  نوید مومن زاده ـ ناصر مهاجر ـ  حمید نوذری ـ حسین نقی پور ـ ناهید ناظمی   ـ  عباس هاشمی ـ  جواد یوسف معمار