بيانيه كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت روز جهاني زن

 

 

 

                                                                                                                                 

نظام سرمايه‌داري که به دنبال سود بیشتر است همواره نيروي كار زنان را با كم‌ترين دستمزد  و بدون رعايت حقوق شناخته شده انساني به كار مي‌گيرند و از تمام نيروي آنان جهت سودآوري سرمايه استفاده مي‌كنند. نيروي كار زنان را به ارزان‌ترين وجه مي‌خرد تا آن را رقيبي براي نيروي كار مردان قرار دهد. زنان بیشتر در بخشهای غیر رسمی ، مشاغل خانگی و کارگاههای غیر ایمن و غیربهداشتی با ساعات کار طولانی مشغول به کارند.

در کنار آن نظام طبقاتی وظیفه‌ی بازتولید نیروی کار را تحت عنوان خانه‌داری به عهده‌ی زنان گذاشته تا از طریق کار رایگان زنان در خانه باز هم سود بیشتری را نصیب خود کند.

و از سوی دیگر همه‌ی تلاش خود را به كار مي‌برد تا جنسيت را به عنوان كالا در بازار عرضه كند و با جديتي وصف‌ناپذير از این نابرابری هم مانند سایر نابرابری‌ها سودهاي افسانهاي نصيب سرمايه‌داران و سيستم سرمايه‌داري كند. خرید و فروش بدن زنان تحت عنوان صنعت!؟ سکس، به یکی از سودآورترین راههای کسب درآمد برای صاحبان سرمایه درآمده است و زنان بسیار در تمام نقاط دنیا قربانی این سودطلبی برده‌داران نوین قرن بیست و یکم می‌شوند.

اين نظام كمترين ارزشي براي جان آنان قائل نيست و فقط تا آنجا از آنان حفاظت مي‌كند كه سودآورياش را تضمين كنند. كشته شدن كارگران زن در كارگاههاي نساجي و آتشسوزيهاي فراوان در سال گذشته در اين كارگاه‌ها براي چند صدمين بار، نشان‌گر بيارزش بودن جان كارگران براي سرمايه‌داران است.

 در ايران كشته شدن دو كارگر زن در آتشسوزي كارگاه توليدي و سپس مقصر جلوه دادن كارگران آتش نشاني نمونه‌ی بارزي از حق‌كشي‌ها و پايمال كردن حقوق كارگران  در قتلگاه نظام سرمايه‌داري است . نظامي كه در آن انسان‌ها تنها حق دارند كه به صورت كالا باشند.

اما همواره زنان در مقابل این شرایط تحمیل شده به آنان، مقاومت کرده و برای به دست آوردن حقوق انسانی خود از تلاش بازنایستادهاند. 8 مارس یادآور یکی از خونین‌ترین این مبارزات است.

امسال نيز در آستانه روز جهاني زن ضمن گرامي‌داشت ياد و خاطره‌ی زنان مبارز و شجاعي كه در برابر نظام مردسالار سرمايه‌داري  با تمام توان خود به مقابله برخاستند و بسياري از آنان زندان‌ها و شكنجه يا اعدام را براي آرمانهاي خود پذيرا شدند، بار ديگر با تاكيد  بر خواستههاي به حق زنان در بيانيه‌هاي گذشته براي به دست آوردن آزادي‌‌هاي سياسي و اجتماعي در كنار مردان مبارز تاكيد مي‌كنيم كه:

  -   ما خواهان برابري كامل زنان و مردان در همه عرصههاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي هستيم.

-   ما خواهان آزادي بيان و انديشه براي تمامي  زنان و مردان از هر گروه و دسته  يا هر قوميت بدون حصر و استثنا مي‌باشيم.

 -   ما خواهان برداشته شدن همه‌ تبعيض‌ها و محدوديتهاي جنسيتي در تمام شئون اجتماعي هستيم. هر گونه تفكيك جنسيتي و هرگونه امتياز جنسيتي را مغاير اصول انساني دانسته و خواهان محو آن در تمام سطوح اجتماعي هستیم و معتقدیم که اساسا بايد لفظ جنسيت و لفظ زن و مرد از هرگونه قانوني حذف شود و زنان نيز همانند مردان بايد در امکان دست‌یابی و داشتن همه شغل‌ها و پست‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كاملا مساوي باشند.

كانون مدافعان حقوق كارگر

اسفند 139

 

ویژه نامه کانون به مناسبت 8 مارس، روز جهانی ز

 

http://www.kanoonm.com/1207