راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8539                   2017-01-18 22:50:26

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
به راه‌پیمایی زنان بپیوندید: ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷

دانُلد ترامپ، رئیس جمهور تازه‌ی ایالات متحد آمریکا، به‌زودی ایدئولوژی خشن تبعیض‌جنسی، لزبین‌هراسانه، همجنس‌خواه‌هراسانه، بیگانه‌هراسانه و نژادپرستانه‌ا‌ی را که طی مبارزه‌ی انتخاباتی تبلیغ می‌کرد، به اجرا خواهد گذاشت.
پس از مراسم سوگند دانُلد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور تازه، سازمان‌های حقوق زنان و حقوق بشر روز ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷ (۲ بهمن ۱۳۹۵) علیه این ایدیولوژی کهنه و در دفاع از حقوق زنان آمریکایی و حقوق زنان در سراسر جهان راه‌پیمایی خواهند کرد. راه‌پیمایی اصلی در واشنگتن انجام خواهد شد. اما تاکنون برگزاری بیش از ۶۰۰ «راه‌پیمایی خواهران» در جاهای دیگر اعلام شده است.
با تدارک رئیس جمهور تازه‌ی آمریکا برای به اجرا گذاشتن ایدئولوژی خشن تبعیض‌جنسی، لزبین‌هراسانه، همجنس‌خواه‌هراسانه، بیگانه‌هراسانه و نژادپرستانه‌ا‌ی که طی مبارزه‌ی انتخاباتی تبلیغ می‌کرد، سراسر جهان به مبارزه برمی‌خیزد.

با تدارک رئیس جمهور تازه‌ی آمریکا برای به اجرا گذاشتن ایدئولوژی خشن تبعیض‌جنسی، لزبین‌هراسانه، همجنس‌خواه‌هراسانه، بیگانه‌هراسانه و نژادپرستانه‌ا‌ی که طی مبارزه‌ی انتخاباتی تبلیغ می‌کرد، سراسر جهان به مبارزه برمی‌خیزد. ویلیام پرایور، قاضیِ گزینه‌ی ترامپ برای دیوان عالی کشور، سقط جنین را «پليدترین عمل» در تاریخ حقوقی می‌داند. معاون رئیس جمهور، مایک پِنس، بی‌پرده از آفرینش‌گرایی دفاع می‌کند. استیو بَنُون، مشاور اصلی ترامپ، پیام‌های تنفرآمیز نژادپرستانه و ضدزن در تارنمای اینترنتی خود منتشر می‌کند. خود او قصد دارد قانون بیمه‌ی درمانی موسوم به اُباماکِر را نابود کند.
سیاست‌های ارتجاعی جاری در عمل در ایالات متحد آمریکا عینیت‌یابی پدیده‌ا‌ی بسیار گسترده‌تر در جهان است. برای اطلاع، موضع‌گیری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در باره‌ی حمله به حق سقط جنین در اروپا (https://www.fidh.org/article19805) را بخوانید. حزب‌های محافظه‌کار سیاسی، گروه‌های مذهبی و مخالف سقط جنین به‌طور منظم با حقوق زنان، از جمله حقوق جنسی و بازتولید که حقوق اساسی رهایی زنان به‌شمار می‌روند، مخالفت می‌کنند.......
راه‌پیمایی در کشور من: https://www.womensmarch.com/sisters