راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8588                   2017-02-10 08:24:50

کمیته روز جهانی زن 2017 - ونکوور در بزرگداشت روز جهانی زن

کمیته روز جهانی زن 2017 - ونکوور در بزرگداشت روز جهانی زن به پای برنامه های متنوعی رفته است : 1- جشن روز جهانی زن
شنبه: 4 مارس 2017 از ساعت 7 الی نیمه شب
آدرس سالن: برنابی - شماره ۵۷۶۲ خیابان اسپرات (های وی 11 اگزیت کنزینگتن، اما اگر از ونکوور می آئید اگزیت اسپرات )
BURNABY 5762 SPROTT ST SLOVENIAN SOCIETY
پیام های همبستگی، رقص و ترانه خوانی، موزیک زنده - متییو دی جی
بهای بلیط 10 دلار میباشد که در محل مراسم به فروش میرسد.
غذا و مشروب به فروش میرسد ( چای و قهوه رایگان است)
2- تظاهرات روزجهانی زن
چهارشنبه: 8 مارس 2017
مکان تظاهرات و جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
3- سمینار پیرامون مسائل مربوط به زنان ارائه دهندگان بحث عبارتند از:
سهیلا دانش پژوه: اثر مدرنیزاسیون و انقلاب ایران در وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان
سویل رهگذر: پیوند حنبش زنان با دیگر جنبش های مدنی و چالش حفظ ماهیت رادیکال آنها
شهره قنبری: نقش زنان هنرمند در تحولات مترقيانه وعدالت خواهانه اجتماعي سلیمان بایزیدی : نگاهی به جنبش های برابری طلبانه زنان در پیوند با سوسیالیسم
جمعه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب
مکان: ونکوور، موزائیک، شماره 17200 خیابان گرانت ( تقاطع گرانت و کامرشل درایو)
ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد